Oktoberstevnet 2017

Søker
Kirkenes Atletklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk sportskomité
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
96 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
200
Russiske
76
Norske
90
Ungdom
146 (norske og russiske)

Kirkenes Atletklubb skal arrangere Oktoberstevnet 2017 fra 19. - 22. oktober i Fjellhallen. Dette er et årlig arrangement der brytere, ledere, trenere, dommere og funksjonærer fra hele barentsregionen deltar. Her utveksles sportslige relasjoner og Kirkenes Atletklubb har lang erfaring som arrangørklubb. Målsettingen er å opprettholde det sportslige samarbeidet mellom landene og samtidig knytte nye kontakter på tvers av landegrensene.­­­­