Folkehøgskole-samarbeid med Petrozavodsk

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Foreningen Norge - Karelias ungdomsorganisasjon "Solveig"
Karelia
Barentssekretariatets støtte
71 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
29
Russiske
14
Norske
12
Ungdom
25 (norske og russiske)

Prosjekttittel: Cross-Border workshop on ethnicity and ecology

Formålet er å fortsette samarbeidet med Foreningen Norge – Karelias ungdomsorganisasjon «Solveig». Fokuset er urfolk og etnisitet, klimaforandring og biodiversitet. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser i oktober til Petrozavodsk, og ungdom fra «Solveig» kommer til Pasvik i februar 2018 til vår Samisk uke. Resultatet er en blogg med presentasjoner av urfolkene og refleksjoner om deres situasjon.