Barents Press studentsamarbeid

Søker
Alta kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
34 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4
Russiske
2
Norske
2

Prosjekttittel: Forprosjekt - studentsamarbeid

­­

Forprosjekt for utviklingen av et et stort norsk-russisk kurs/samarbeidsprosjekt for journaliststudenter i Bodø og Arkhangelsk våren 2018.