Grenseseminar i Nikel

Søker
Frode Berg Formidlling
Finnmark
Samarbeidspartner
Pechenga kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
13 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50
Russiske
35
Norske
15

Prosjekttittel: Menneskene ved grensen

­­

Vi ønsker å gi et tilbud til-, og skape en arena for grenseboere og som tar opp temaer som er aktuelle for denne målgruppen. Formålet er å knytte og pleie personlige kontakter, lære om hverandre, ta opp dagligdagse emner som det å være en grenseboer og hvordan det er å bo ved en grense. Avklare misoppfatninger og å skape fred og vennskap og et godt naboforhold.Med emnevalget skape dialog, meningsutvekslinger og diskusjoner. Temadagen planlegges som et årlig arrangement.