Kirkenes skole til Murmansk

Søker
Kirkenes ungdomsskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Norsk-russisk videregående skole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
17
Norske
23
Ungdom
35 (norske og russiske)

Prosjekttittel: Språk, kultur og utdanningsreise

­­

Elever fra 10 trinn ved Kirkenes ungdomsskole skal reise til Murmansk for å besøke Norsk-Russisk videregående skole. Gjennomføring av prosjektet planlegges 17-18 oktober 2017. Formålet med prosjektet at elevene få bruke sine språkkunnskaper og bli bedre kjent med russisk levemåte og tradisjoner.