Næring og industriutvikling i Murmansk

Søker
Kirkenes næringshage
Murmansk
Samarbeidspartner
Murmanshelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
55 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Russiske
10
Norske
10

­­

Kirkenes Næringshage ønsker å styrke sin service overfor sine medlemsbedrifter gjennom å tilegne dypere og løpende kunnskap om næringsliv og -utvikling i grensenære Murmansk fylke, særlig knyttet til petroleum og infrastruktur. Herunder etablering av tettere kontakt med viktige bedrifter og institusjoner.