Cultural innovations for indigenous peoples

Søker
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Samarbeidspartner
The Centre for Support of Indigenous Peoples of the North
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
182 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
18
Russiske
10
Norske
5

Prosjekttittel: CultSustNorth: Cultural Innovations towards Culture

­­

Det foreslåtte seminaret/arbeidssamlingen vil særlig fokusere på hvordan urfolk i nord gjennom kulturell innovasjon kan sikre kulturell bærekraft. Seminaret skal være fra 25. til 26. oktober 2017, i Kirkenes, og vil også bidra til å formalisere det hittil uformelle samarbeidet mellom "Centre for Assistance to the Indigenous Peoples of the North" (i Moskva), og Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet, samt bidra til å bygge relasjoner med urforlksaktører og -samfunn i Barentsregionen og i den russiske delen av Arktis.