Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Berlevåg turn og idrettsforening
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
58 000 NOK

­­

Barentsinstituttet, UiT
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK

­­

Bryteklubben Tana
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Sortland kommune, Kulturfabrikken KF
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
190 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Nord Norsk Brytekomite
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK

­­

Christensen Culture Center
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Samovarteateret
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Pasvik folkehøgskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK

­­

Nordområdesenteret Bodø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

­­

IntraAct Productions
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK

­­

Barentsinstituttet, UiT
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Veterinærinstituttet Harstad
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Kirkenes ungdomsskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
390 000 NOK

­­

Tromsøysund menighet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
310 000 NOK

­­