Prosjekt svømmevenner

Søker
Lakselv svømmeklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Zapoljarnij Svømmeklubb
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
26 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes
desember 2016
Antall deltakere
192
Antall ungdom
168

­­

Formålet er russisk deltakelse på svømmestevnet i Lakselv 3. og 4. desember. Vi har invitert en russisk klubb, som også var i Lakselv for et år siden. Klubben vil heve nivået på konkurransen, og dermed være med å gjøre stevnet mer attraktivt blant norske klubber. Fredag kveld blir det satt av tid til felles trening, mens det lørdag og søndag blir ordinære konkurranser. Vi har en russisk tolk i klubben som skal bistå.­­