Tana cup 2017

Søker
Bryteklubben Tana
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk sportskomité
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
500
Ungdom
370 (norske og russiske)

­­

Bryteklubben Tana arrangerer 14. - 22. januar 2017 internasjonal treningssamling og internasjonalt brytestevne Tana Cup for 13. gang. Det ventes omkring 500 deltakere fra 7 inviterte nasjoner: Finland, Sverige, Russland, Armenia, Estland, Hviterussland og Norge. Tana Cup er for deltakere fra knøtte- til seniorklassen for både jenter og gutter.

I uken før selve brytestevnet, 14. - 19. januar, gjennomføres det en internasjonal treningssamling for jente-/kvinnebrytere med russiske og norske instruktører, samt at det gjennomføres ulike fellesaktiviteter i forbindelse med stevnet.

Formålet med Tana Cup’en er å styrke og opprettholde en idrettslig arena der brytere, russiske standard dansere/sports dansere og ledere på tvers av landegrensene i Barentsregionen kan møtes.

­­