Håndtering av avfall ved bore- og leteaktiviteter i grenseområdene

Søker
Barents Miljø
Finnmark
Samarbeidspartner
IS-Systems Ltd
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
5

­­

Nøkkelpersonene i partnerskapet har arbeidet sammen med Kystverket og deres russiske partnere i felles norsk-russiske beredskapsøvelser i flere år. I forhold til den kommende leite- og boreaktiviteten i grensenære områder, har partnerskapet avklart fire viktige problemstillinger.

Disse er:

  1. Det er ikke en felles beredskapsplan mellom Norge og Russland.
  2. Det er ikke en felles oversikt eller klassifisering av petroleumsavfall.
  3. Det er ikke en felles løsning for deponering og gjenvinning av oljeavfall.
  4. Det er et komplisert regelverk for fortolling og grenseovergang for utstyr til oppsamling og behandling av avfall.

Problemstillingene er omfattende. Prosjektet skal se på om en eller flere av disse kan utvikles til selvstendige prosjekter som drives fremover med forankring og finansiering fra de som eiere problemene og eventuelt andre interessenter.­­­