Knowledge for the future

Søker
Nordområdesenteret Bodø
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
116 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Ungdom
40 (norske og russiske)

­­

Seminaret skal legge grunnlag for videre og ytterligere samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge og Nordvest-Russland, samt gi innblikk i hvilken kunnskap som er etterspurt for å forberede og øke norsk-russisk næringssamarbeid. Seminaret vil også bidra til kobling mellom relevante næringsliv og akademia.­­