Norilsk-Nikel cup 2016

Søker
BK Søril
Finnmark
Samarbeidspartner
Norilsk-Nikel
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
10 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
64

­­

BK Sørild skal delta på Fotball-turneringen Norilsk-Nikel Cup 2016 som arrangeres i Nikel i tidsrommet 16-18 Desember. Dette er et arrangement som er et samarbeid mellom Norilsk-Nikel kombinat og Pechenga kommune. Vi ønsker å utvide vår samarbeidskretsen som tidligere har vært begrenset til Zapoljarnij, til å omfatte Nikel også. Dette blir kulturutveksling og samkvemsutvikling.­­