Alle prosjekter

Pikene på broen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
230 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK

­­

Finnmark idrettskrets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 450 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
330 000 NOK

­­

Varangerfestivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Huset, Alta
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Norges Musikkorps Forbund Nord Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

­­

Barentssekretariatet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 200 000 NOK

­­

UiT avd for utdanning
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 500 000 NOK

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK

­­

Stiftelsen Midt-Troms Museum
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
490 000 NOK

­­

Barentssekretariatet ved prosjektleder Heidi Andreassen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
2 160 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
188 000 NOK

­­

Gamvik Kunstforening
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
10 000 NOK

­­

Markomeannu
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
69 000 NOK

­­