Biblioteksamarbeid Kirkenes - Nikel

Søker
Sør-Varanger bibliotek
Finnmark
Samarbeidspartner
Pechenga
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
115 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
450
Ungdom
280 (norske og russiske)

­­

Sør-Varanger bibliotek har inngått en kulturavtale med Pechenga. I denne avtalen ligger det utveksling av konserter, dukketeater, barnearrangement faglige seminarer, markeringer i forbindelse med jubileer, historiske seminarer, utstillinger og lignende. Avtalen skrives for 3 år om gangen og dette er for perioden 2016-2019.

Helt konkret vil det satses på følgende 7 prosjekter:

  1. Hospitering av bibliotekrepresentanter i Kirkenes og i Pechenga;
  2. Gjennomføring av faglig seminar;
  3. Fotoutstilling Seiersmarsjen i 1945,
  4. Fjernlånstjeneste til begge bibliotek,
  5. Mest leste bøker 2017,
  6. Grensefortellinger 2017,
  7. Filmvisning Folk i krig i Nikel.
Projekt Tildelingsdato