Samarbeider om bygging av historisk båt

I Arkhangelsk skal gammel kunnskap om bygging av skonnerter vekkes til live av norske båtbyggere.
Шхуна

Фото: Северный морской музей, Архангельск.

Barentssekretariatet har tildelt 2,5 millioner kroner til barentsprosjekter i mai. Blant annet skal Nord-Norsk fartøyvernsenter samarbeide med et båtmuseum i Arkhangelsk om å bygge en skonnert, lik de som ble brukt under Pomorhandelen.  

­­

Det finnes få russiske båtbyggere som kjenner til hvordan skonnertene som ble brukt i forbindelse med pomorhandelen ble bygd. I Nord-Norge har man derimot bevart mye kunnskap om denne gamle båttypen. Derfor har Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum etablert et prosjekt som skal sikre at kunnskapen videreføres også i Arkhangelsk..

Bygger kopi 
I fjor ble del en av dette prosjektet gjennomført der partnerne hadde planleggingsmøter for hvordan de skal få bygd en skonnert i Arkhangelsk. Del to av prosjektet med selve byggingen av båten igangsettes nå i sommer. Båtbyggerne fra Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum skal undervise russiske båtbyggere i hvordan første trinn av byggingen gjennomføres. De russiske båtbyggerne er frivillige som ønsker å lære en glemt kunst. 

Barentssekretariatet støtter del to av prosjektet med 99 000 kroner, der det aller meste skal dekke reise og opphold for instruktørene fra Norge, samt leie av lokaler. Kostnadene til materiale og annet byggeutstyr må prosjektpartnerne finansiere selv. 

Dette prosjektet er et av de 25 prosjektene som fikk støtte på behandlingsmøtet i mai. Under ser du hvilke andre søkere som fikk tildelt støtte.  

Prosjekttildelinger i mai
Norsk-Russisk vennskapsforening, 94 000 kroner
Statsvitenskaplig linjeforening, 65 000 kroner
Oppstryk Finnmark, 250 000 kroner
Tromsø Turnforening, 38 000 kroner
Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen, 200 000 kroner
AIGI AS, 120 000 kroner
Vefsn Unge Strykere, 99 000 kroner
Bodø Judoklubb, 116 000 kroner
Sør-Varanger kulturskole, 14 000 kroner
Nordland Brytekrets, 95 000 kroner
Alta Kommune, 195 000 kroner
Kirkenes Salsaklubb,  3 700 kroner
Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, 99 000 kroner
NMF Nord-Norge, 82 000 kroner
Bodø Kommune, 40 000 kroner
Stiftelsen Midt-Troms Museum, 120 000 kroner
Rana Gitarforening, 79 000 kroner
Barents Regional Youth Council (BRYC), 270 000 kroner
Fylkesmannen i Finnmark, 170 000 kroner
Sirma IL, 70 000 kroner
Barents Regional Youth Council (BRYC), 190 000 kroner
IL Pasvik Hauk, 22 000 kroner
RuNo Teater, 340 000 kroner
Lenvik kommune, 192 000 kroner
Davvi Girji, 85 000 kroner
­­