Musikken er internasjonal

Søker
Sør-Varanger Kulturskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Severomorsk kulturskole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
14 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Russiske
5
Norske
7

­­

Styrke båndene mellom vennskapskommunene SVK/Severomorsk. 25 års-jubileum i år.kulturskolens lærere besøker i Severomorsk 12.05-14.05. Konsert hvor ordførere med følge er til stede. 

­­

Severomorsk musikkskole og Sør-Varanger kulturskole samarbeider om felles konserter,både i severomorsk og Kirkenes.Vi reiser i mai bortover med en delegasjon på sju stykker.