Småkryp i Arkhangelsk og Troms

Applicant
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional Lore Museum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
14
Russiske
6
Norske
8
Ungdom
10 (norske og russiske)

­­

Samarbeid mellom to ungdomskolegrupper, 7. klasse, som sammen med lærer får instruksjon om insamling, identifisering og registrering av småkryp, med særlig vekt på insekter og edderkopper.

­­

Opplæring vil bli gitt i juni, generelt, og vil være anvendellig for skolemiljø utover ungdomsgruppen som deltar. Gruppene oppfordres til å undersøke lokalmiljøet i løpet av sommeren. Det er også tanken at gruppene skal utvesle erfaringer og spørsmåø på nettet underveis. Om høsten besøker gruppene, fem elever fra hver side hverandre og er med å kartlegger, og diskuterer forksjell og liket i funn og naturen på stedet. Vi vil også ta den russiske gruppa ut i fjæra og undervise om dyrelivet i fjæra i Norge, siden det er lite saltvannsfjære i Arkhangelsk (sterkt påvirket av ferskvann fra Dvina).