Minnevind II

Søker
Norsk-russisk vennskapsforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Gymnasium nr. 3
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
53
Russiske
18
Norske
35
Ungdom
26 (norske og russiske)

­­

Russiske skoleelever skal sammen med sine lærere i historie delta på åpningen av et nytt monument i Vardø. Monumentet er satt opp for å hedre sovjetiske krigsflygere. Under besøket sitt i Vardø skal de samle informasjon om krigsflygerne som skal formidles videre i aviser, nettaviser, TV. Videre skal den innsamlede informasjonen brukes i undervisningen på skolen og formidles på skolenettsider og i lokale massemedier. I juni i år vil Norsk Russisk venneforening i Vardø avduke et nytt monument i Vardø som hedrer falne sovjetiske krigsflygere som døde her. Her vil lærere og elever fra Arkhangelsk delta.

­­