Treningssamling for unge brytere

Applicant
Nordland Brytekrets
Nordland
Partner
Mosshor Bryteklubb
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
39
Russiske
27
Norske
12
Ungdom
31 (norske og russiske)

­­

Nordland Brytekrets gjennomfører treningssamling for unge utøvere samt trenere og dommere i Murmansk sammen med bryteklubben Mosshor.

­­

Med en treningssamling over tid vil både norske og russiske brytere knytte bånd seg imellom, flere er allerede venner etter tidligere treningssamlinger samt stevner, Nordland Brytekrets ønsker med dette å tilby brytere fra Nordlands region denne muligheten for utvikling av egne ferdigheter, kultur forandring samt nytt vennskap. Treningene vil utføres med andre treningsmønstre enn hva de er vante til fra Norge, trenere vil få nye impulser om hvordan Russlands Nasjonalsport utføres samt dommer som dømmer kampene under samlingen. Det vil være fokus på kosthold, trening og vennskap.