Oppstryk Finnmark

Applicant
Oppstryk Finnmark
Finnmark
Partner
Barnas musikkskole i Sneznogorsk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
150
Russiske
60
Norske
84
Ungdom
103 (norske og russiske)

­­

Oppstryk Finnmark arrangerer orkestersamling for strykere i Finnmark og Murmansk fylke. Samlinger er rettet mot alle som spiller strykeinstrument: fra førskole barn til voksne amatører og profesjonelle musikere. Med musikk som fellesspråk bygges det vennskap og broer over grensen.

­­