Bodø Barents Judo Cup og treningssamling 2019

Søker
Bodø judoklubb
Nordland
Samarbeidspartner
Murmansk Judoforbund
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
116 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
210
Russiske
30
Norske
150
Ungdom
168 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle et judo Barentssamarbeid gjennom et nettverk av judoklubber mellom norsk, russisk, finsk og svensk side i Barentsregionen. Vi ønsker å fortsette å etablere judo som en del av idrettspillaren i Barentssamarbeidet gjennom prosjektet Bodø Barents Judo Cup og leir i Bodø 07-10. juni 2019.

­­