Bodø Barents Judo Cup og treningssamling 2019

Applicant
Bodø judoklubb
Nordland
Partner
Murmansk Judoforbund
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
116 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
210
Russiske
30
Norske
150
Ungdom
168 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle et judo Barentssamarbeid gjennom et nettverk av judoklubber mellom norsk, russisk, finsk og svensk side i Barentsregionen. Vi ønsker å fortsette å etablere judo som en del av idrettspillaren i Barentssamarbeidet gjennom prosjektet Bodø Barents Judo Cup og leir i Bodø 07-10. juni 2019.

­­