Seminardager for gitarister

Søker
Rana Gitarforening
Nordland
Samarbeidspartner
Mily Balakirev Children School of Arts
Karelia
Barentssekretariatets støtte
79 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Russiske
5
Norske
21
Ungdom
23 (norske og russiske)

­­

Rana gitarforening ønsker å styrke vennskapsforbindelsen mellom Mo i Rana og Petrosavodsk ved å gjennomføre en felles musikalsk aktivitet for våre ungdommer i form av et seminar med øving og felles konserter.

­­

Vi inviterer medlemmer i Rana gitarforening samt andre gitarspillende barn og ungdommer. Vi inviterer tre gitarstudenter og en gitarpedagog + sjåfør/tolk fra Petrosavodsk (5 pers.). Seminaret vil bli ledet av gitarpedagogen fra Petrosavodsk + en norsk gitarpedagog. Seminaret vil holdes i Mo i Rana.