Seminardager for gitarister

Applicant
Rana Gitarforening
Nordland
Partner
Mily Balakirev Children School of Arts
Karelia
Barentssekretariatets støtte
79 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
26
Russiske
5
Norske
21
Ungdom
23 (norske og russiske)

­­

Rana gitarforening ønsker å styrke vennskapsforbindelsen mellom Mo i Rana og Petrosavodsk ved å gjennomføre en felles musikalsk aktivitet for våre ungdommer i form av et seminar med øving og felles konserter.

­­

Vi inviterer medlemmer i Rana gitarforening samt andre gitarspillende barn og ungdommer. Vi inviterer tre gitarstudenter og en gitarpedagog + sjåfør/tolk fra Petrosavodsk (5 pers.). Seminaret vil bli ledet av gitarpedagogen fra Petrosavodsk + en norsk gitarpedagog. Seminaret vil holdes i Mo i Rana.