Klima og miljø i Arktis

Applicant
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark
Partner
Gymnas nr 6
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
45
Russiske
23
Norske
22
Ungdom
39 (norske og russiske)

­­

Vadsø Ungdomsskole, Arkhangelsk 6 gymnasium og Fylkesmannen i Finnmark vil tilegne mer kunnskap om klima og miljø i Arktis. Samtidig gjør sitt bidrag til bedre miljø og klima gjennom planting av skog og avfall kildesortering i Vadsø og Arkhangelsk.

­­