Tildelinger mai 2020

Disse prosjektene fikk støtte på prosjektmøtet 28. mai 2020. 

­­

På forrige prosjektmøte ga vi 2 895 000 kroner til spennende prosjekter i Barentsregionen.

Gjennom prosjektmidler fra Utenriksdepartementet fordeler Barentssekretariatet hvert år støtte til mellom 200 og 300 norsk-russiske samarbeidsprosjekter. 

Neste gang kan det være din idé som blir realisert! Frist for nye prosjektsøknader er 1. august.

Prosjektstøtte for mai 2020