10 zoom arbeidsmøter for Finding the balance, changing the world

Applicant
Haugen Produksjoner
Troms
Partner
Valentina Morozova
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
155 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10
Russiske
4
Norske
5
Ungdom
1 (norske og russiske)

­­

Haugen Produksjoner, RuNo Teater, Eva Ekengren fra Scen och kommunikationsverket i Sverige, Vilja produksjoner skal i samarbeid med russiske regissøren Katerina Gavrilova, og de russiske kunstnere og terapeuter, Valentina Morozova og Olga Romanova lage forestillingen Finding the Balance - changing the world som skal ha premieren på Dansefestival Barents i Hammerfest november 2020. I dette prosjektet vil norske, svenske og russiske profesjonelle kvinnelige scenekunstnere sammen med terapeuter samles for å skape på tvers av kunstneriske og kulturelle grenser over tematikk omkring balansen av det kvinnelige og det mannlige, det hele og det ødelagte, det personlige og det verdslige. Vi søker midler til 10 arbeidsdager via zoom med alle slik at vi kan komme i gang med prosjektet til tross for Covid-19 situasjonen.