Northen stains

Applicant
Grimen Artworks
Troms
Partner
Andrey Pritsyn
Karelia
Barentssekretariatets støtte
178 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
14
Russiske
7
Norske
7
Ungdom
10 (norske og russiske)

­­

Northen stains er en urban jam holdt i Russland; et møte mellom graffitimalere og gatekunstnere fra Barentsregionen. Over 4 aktive dager vil deltakerne male flere vegger sammen, nettverksbygge, styrke samholdet i kulturen og etablere kontakt i miljøet på kryss av grensen.Prosjektet skal arrangeres i Karelen. Målet er at deltakerne skal bli inspirert og utvikle seg kunstnerisk, hente lærdom av hverandre og knytte bånd for fremtiden.