The Gathering- ground Zero Covid-19 version

Applicant
Gullbakken
Nordland
Partner
Art Residency Nickel
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
190 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
68
Russiske
16
Norske
16
Ungdom
34 (norske og russiske)

­­

Prosjektet The Gathering er et Norsk- Russisk samarbeidsprosjekt som tar opp tematikkene tilhørighet, forståelse av samarbeidsprosjekter over landegrenser, historie, språk/dialog, kunst og demokrati. Målet er å stimulere til flere samarbeidsprosjekter og nettverksbygging mellom profesjonelle scenekunstnere i regionen gjennom å initiere dialogbasert samarbeide. Vi skal gjøre dette gjennom å skape et bærekraftig prosjekt der fysiske møter, lytting og dialog er hovedvirkemidlene i prosjektet. Prosjektet er nomadisk og forflytter seg fysisk seg innad i Barentsregionen enten via internett eller IRL (in real life).

Prosjektets søker er GullBakken (Mo i Rana, Nordland) som sammen med samarbeidspartner Art Recidency i Niklen skal bygge et norsk-russisk nettverk for scenekunstnere. Målet er å bygge et prosjekt der demokratiske prosesser i stor grad er med på og forme nettverket (se letter of intent). Prosjektet har to faser, i begge fasene ligger det Norsk- Russisk samarbeide som base for prosjektet. Vi har i februar 2020 gjennomført The Gathering One. Etter The Gathering One var tanken å starte en ny busstur i Russland med Russisk og Norske kunstnere i november 2020. Vi ser at dette kanskje ikke er mulig og søker derfor midler til å omstrukturer prosjektet med tanke på Covid-19 og de begrensinger og muligheter som finnes i tiden fremover.