Mu muitalus dáruiduhttin-suomaiduhttin-ruoššaiduhttin # Min fortelling om fornorsking-forfinskingforsvensking- russifisering

Applicant
Tana og Varanger Museumssiida
Finnmark
Partner
Sergey Gavrilov
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
153 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
61
Russiske
13
Norske
16
Ungdom
10 (norske og russiske)

­­

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ble opprettet av Stortinget 14. juni 2018. Norske myndigheter har i perioder frem til slutten av 1900-tallet ført en politikk overfor disse folkene som fikk alvorlige negative konsekvenser for deres kultur, språk, identitet og levekår. Formålet er å få fram fortellinger om hvordan enkeltpersoner og grupper i Sápmi/ Sábme/Saepmie, har opplevd og fremdeles opplever fornorsking-forfinsking-forsvenskingrussifisering. Samt hva er forsoning.