Komi-Saami language technology collaboration

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
The Finno-Ugric Laboratory for Support of the Electronic Representation of Regional Languages
Komi
Barentssekretariatets støtte
76 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10
Russiske
4
Norske
4

­­

Forskings- og utviklingsgruppene FU-Lab i Syktyvkar og Giellatekno i Tromsø vil samarbeide om å utvikle arbeidsmetodar og språkteknologiske dataprogram for komi (komisyrjensk, komipermjakisk) og samiske språk. Målet er å forbedre grammatikkmodellene for komi, og dermed legge trunnlaget for bedre å analysere tekstsamlingane til FU-lab. Ein godt utvikla språkteknologi er ein føresetnad for at et språk skal kunne brukes i et moderne samfunn, og dette prosjektet er eit bidrag til dette grunnlaget