Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Påtroppende UIT-rektor Dag Rune Olsen fikk med seg prosjektstøtte til Barentspluss-programmet hjem til Tromsø.
Årsmeldinga til Barentssekretariet forteller om et år med redusert aktivitet som følge av koronatiltakene, men likefullt et år der vi så nye spennende løsninger for samarbeid.
Gunnhild Schmidts Russlands-engasjement ble vekket da hun så en russisk krigsfange bli mishandlet av en offiser. Vi møtte henne på Kiberg 8. mai.
Barentssekretariatet er med i et prosjekt hvor vi utreder mulighetene for en elektrisk bussrute mellom Kirkenes og nabokommunen Pechenga.
Prosjektkatalogen vår viser at det norsk-russiske samarbeidet strekker seg helt fra de sydligste delen av Nordland til de østligste delene av Barentsregionen.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 44
Norske deltakere: 1835
Russiske deltakere: 1533

Alle prosjekter

Barents Communication Magne Kveseth
Riddu Riddu Festivála
FYRVIKA ANDENES AS
Stellaris Dans Teater
FRI Troms og Finnmark