Disse får økonomisk støtte fra Barentssekretariatet!

Idrett, kultur, næringsutvikling og samfunnsdebatt var blant aktivitetene som fikk støtte i aller første tildelingsrunde av Barentssekretariatets nye støtteordning.

Published 11. april 2024

Etter at tilskuddsordningen ble åpnet i februar, har vi mottatt en rekke søknader fra hele Nord-Norge. Mange ulike lag, foreninger og organisasjoner har funnet en samarbeidspartner i Nord-Finland eller Nord-Sverige, og har presentert prosjekter som vil være med å skape bedre nordnorske samfunn!

(Gå til bunnen av artikkelen om du vil se hele lista)

Vi er godt fornøyde med søknadene vi har fått inn så langt. Med en helt ny tilskuddsordning har det jo vært spennende å se hvordan denne har blitt mottatt. Men på kort tid ser vi at man har funnet seg samarbeidspartnere i Finland og Sverge, og planlagt gode, samfunnsutviklende prosjekter. Det er også positivt at vi har fått søknader fra alle de nordnorske fylkene, og innen et bredt spekter av samfunnslivet, sier fungerende daglig leder Marit Egholm Jacobsen.

Basket, næringsutvikling og dansekunst!

I første runde har mange av søkerne vært fra miljøer innen idrett og kultur. Gledelig er det også at vi har mottatt søknader fra helt nye søkere!

En av disse er basketklubben Tromsø Storm. Basket er en liten idrett i Nord-Norge, og Storm har derfor kikket over grensen for å utvikle seg. For å utvikle ungdomsarbeidet i klubben har de innledet et samarbeid med Rovaniemi Basket, og i uka før påske møttes ungdom fra begge klubber til felles treningssamling i Finland.

Vi fikk en lærerik uke. Finland er langt fremme innen basketsporten, og derfor gir det en god input å trene med finske lag. At vi gjennom å få støtte fra Barentssekretariatet kan gjennomføre en slik treningssamling, er med å styrke basketsporten i Tromsø og Nord-Norge. Basket er også en sport som klarer å rekruttere inn ungdom som ellers ikke ville deltatt i organisert idrett, forteller Eirik Ernie Selfors i Tromsø

Fremover ønsker klubben også å se på muligheten for samarbeid med klubber nord i Sverige.

God geografisk bredde!

Fra Nordland har vi blant annet innvilget støtte til prosjektet NordSync, som er et nystartet nettverk for utøvende kunstnere på Helgeland og Västerbotten. Støtten fra Barentssekretariatet går blant annet til å støtte arrangementer i Mo i Rana og Lycksele. I samarbeidet blir det lagt vekt på tverrfaglige produksjoner som kombinerer musikk med bilde- og visuell kunst, dans, digital kunst og mer.

Blant de som nå får støtte, finner vi også næringsprosjekter. Organisasjonen Pro Tromsø jobber for næringsutvikling og vekst i hele Nord-Norge, og sammen med Business Oulu og Umeå kommune har de etablert samarbeidet Team Nordic Arctic. Gjennom prosjektet ønsker de å styrke næringssamarbeidet på Nordkalotten.

Barentssekretariatet støtter prosjektet med 91 000 kroner. Det gir nordnorske oppstartsbedrifter muligheten til å delta arrangementer i regi av prosjektet.

Næringsutvikling er en sentral del i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn i Nord-Norge, og derfor er dette et prosjekt som passer midt i blinken for Barentssekretariatets nye oppdrag, forteller Marit Egholm Jacobsen.

Her er lista!

Her er lista over de som er tildelt tilskudd:

Søk støtte til ditt prosjekt!

Holder du på med et lignende prosjekt som ett av de som er listet over? Les mer om hvordan du kan søke om prosjektstøtte!

For Barentssekretariatets ordinære midler, som kan gå til prosjekter innen en rekke ulike områder, behandler vi søknadene fortløpende etter hvert som de kommer inn. For vårt program spisset mot profesjonelle kunstnere og kulturutøvere er det satt to søknadsfrister, i år 1. april og 1. september.