Nå kan du søke støtte til ditt Barents-prosjekt!

Barentssekretariatet er nå klare til å dele ut 26 millioner kroner i Nord-Norge. Har du et samarbeidsprosjekt med våre naboer nord i Sverige og Finland, vil vi gjerne ha din søknad!

Published 14. februar 2024

Etter en hektisk innspurt for å få på plass vår nye støtteordning, er vi i Barentssekretariatet nå klare for å ta imot nye søknader. Har du et godt et godt prosjekt du vil gjennomføre sammen med svenske og finske aktører i nord? Da kan det hende at dette kan få økonomisk støtte fra Barentssekretariatet.

– Med vår nye støtteordning skal Barentssekretariatet bidra til å skape bedre nordnorske lokalsamfunn gjennom samarbeid med våre naboer nord i Norden. Så har du en god prosjektidé innen for eksempel kultur, idrett, utdanning og næringsliv kan du nå søke hos oss.  Aktører fra hele Nord-Norge kan søke, og vi gleder oss til all aktivitet dette vil skape, sier fungerende daglig leder Marit Egholm Jacobsen.

Blikket rettet mot det nordlige Norden

Barentssekretariatets støtteordning får nå en noe annen innretning enn de siste årene.  Mens vi tidligere hovedsakelig støttet samarbeid med russiske partnere, blir det nordlige Finland og Sverige vårt viktigste nedslagsfelt fremover. Samtidig er målet spisset mot at støtten skal bidra til nordnorsk samfunnsutvikling.

– Vi har en 30-årig historie vi ikke skal glemme, men på grunn av krigen i Ukraina har samarbeid mot Russland blitt mindre aktuelt. Det vil fortsatt være mulig å søke om støtte til prosjekter med russiske aktører som er uavhengige av landets myndigheter, men hovedsakelig vil vi rette blikket vårt mot Norden fremover, sier Egholm Jacobsen.

– I tillegg har vi en åpning for å støtte prosjekter med partnere fra Færøyene, Grønland, Island eller det arktiske Canada eller USA. Disse prosjektene må være særlig godt begrunnet, legger hun til.

Det vil være mulig å ha med samarbeidspartnere fra ett eller flere av landene.

Ny satsing på urfolkssamarbeid

Å legge til rette for urfolkssamarbeid vil er viktig del av vårt nye oppdrag. Her åpner vi for at søkerne kan komme fra hele det samiske området i Norge, ikke bare fra Nord-Norge. Men søkerne må fortsatt ha med seg en utenlandsk partner, fortrinnsvis fra Nord-Finland eller Nord-Sverige.

Slik får du informasjonen du trenger

For at det skal bli lett å navigere i søknadsprosessen, har vi prøvd å samle den viktigste informasjonen du trenger på våre nettsider. Denne finner du her, eller ved å klikke på lenken «Våre støtteordninger» på forsiden av barents.no. Her finner du mer informasjon om hvilke kriterier du må oppfylle for å være en aktuell søker. Du finner også vår søkeportal, hvor våre søknadsskjemaer og rapporter er samlet.

I tillegg vil vi fremover arrangere digitale møter, hvor du kan stille spørsmål om støtteordningen til våre rådgivere. Det første møtet arrangeres tirsdag 27. februar klokken 12.00, og du melde deg på med å trykke på denne lenka. Hvis du følger med i våre kanaler, vil du fortløpende få informasjon når vi setter opp nye informasjonsmøter.

Vi åpner i første omgang for søknader for vår hovedstøtteordning og BarentsKult, vår støtteordning for profesjonelle kunstnere og kulturutøvere. I tillegg kommer en helt ny støtteordning for ungdom. Denne har fått navnet BarentsUng, og vil bli lansert i nær fremtid. Følg med i våre kanaler for mer informasjon om når vi lanserer disse. Den beste måten å få dette med seg på er å følge vårt nyhetsbrev eller vår Facebook-side

Mediekontakt:

Fungerende daglig leder
Marit Egholm Jacobsen
E-post: marit@barents.no
Telefon: +47 993 09 688

Fungerende daglig leder Marit Egholm Jacobsen.