Samarbeider om opera i full oppsetning

Båsmokoret

Båsmokoret skal nå samarbeidet med konservatoriet i Petrozavodsk om en full operaoppsetning. (Foto: Båsmokoret)

Båsmokoret skal for første gang fremføre en opera i full oppsetning. For å få til det har de igangsatt et barentsprosjekt og invitert med musikkonservatoriet i Petrozavodsk. Les om dette og de andre prosjektene som fikk støtte fra Barentssekretariatet i juli.

Oppsetningen er et samarbeid mellom Båsmokoret, Nordland teater og musikkkonservatoriet i Petrozavodsk, der de russiske musikerne vil utgjøre hoveddelen av orkesteret i oppsetningen. 

- Musikalsk vil dette prosjektet gi en videre utvikling av Båsmokorets klassiske korfremførelser og det vil ytterligere knytte musikalske og personlige kontakter til våre venner i Karelen, forteller Beryl Milne som er leder i koret.

Langt samarbeid
Båsmokoret har også tidligere samarbeidet med Konservatoriet i Petrozavodsk i oppsetninger av klassiske verker som Mozarts Requiem, Hendels Messias og Bachs Juleoratorium.

Båsmokorets samarbeid fikk 335 000 kroner i støtte til sitt Barentssamarbeid og var ett av totalt 11 prosjekter som fikk støtte fra Barentssekretariatet i juli.

11 prosjekter
De andre prosjektene spenner fra gjennomføring av årskongress for internasjonal reindrift, til festivalkor, svømmesamarbeid og samarbeid mellom unge politiske ledere. Til sammen ble det fordelt 2 289 000 kroner på julimøtet til følgende prosjekter.

 

Oppstartleir på kryss av land og grenser

Kirkenes svømmeklubb


 

Plan and implement the Professional Program of the 6WRHC

Internasjonalt reindriftssenter


 

Future Leaders of the Barents Region II

Troms fylkeskommune


 

Kulturutveksling med elever

Kongsbakken videregående skole


 

Den Russiske revolusjon og Nord-Norge

Narviksenteret


 

NORU Pomorfestival 2017

Norsk russisk vennskapsforening


 

Båsmokoret gjør Dido and Aneas

Båsmokoret


 

BarentsLab 2017

Dansefestival Barents


 

Unsound Dislocate - Artistutveksling mellom Inversia og Insomia

Insomnia Festival


 

Anna Von Hausswolff med Varangerkoret

Varangerfestivalen


 

Urband Camp feat Barents 2017

IntraAct Productions

­­