Plan and implement the Professional Program of the 6WRHC

Søker
Internasjonalt reindriftssenter
Finnmark
Samarbeidspartner
Union of Reindeer Heerders of NAO
Nenets
Barentssekretariatets støtte
388 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes
august 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
500

­­

Under den 6. Verdenskongressen for reindriftsfolk i Sverige i august 2017 arrangeres "Reindriftens fagdager", med fokus på vesentlige tema for reindriften i Barentsregionen og hele Arktis, gjennom seminarer, workshops, paneldebatter og engasjement av ungdom. Dette utgjør Verdenskongressens faglige del.