Den Russiske revolusjon og Nord-Norge

Søker
Narviksenteret
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
42 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes
november 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50

­­

Narviksenteret, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og Det Nordlige (Arktiske) Føderale Universitet i Arkhangelsk skal arrangere et seminar i Narvik 7. november 2017 under tittelen «Den russiske revolusjon og Nordområdene». Målet for seminaret er å markere 100-årsjubileum for den russiske revolusjonen og fortelle et bredt publikum om revolusjonens konsekvenser for Nordområdene.