Den Russiske revolusjon og Nord-Norge

Applicant
Narviksenteret
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
42 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
50

­­

Narviksenteret, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og Det Nordlige (Arktiske) Føderale Universitet i Arkhangelsk skal arrangere et seminar i Narvik 7. november 2017 under tittelen «Den russiske revolusjon og Nordområdene». Målet for seminaret er å markere 100-årsjubileum for den russiske revolusjonen og fortelle et bredt publikum om revolusjonens konsekvenser for Nordområdene.