Kulturutveksling med elever

Applicant
Kongsbakken videregående skole
Troms
Partner
Gymnas nr 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
188 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
34
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

Elever og lærere fra hver skole reiser til det andre landet. Før og etter selve utvekslingen har elevene kontakt for å praktisere språket, bli kjent og for å få kunnskaper om Russland. Formålet er først og fremst å praktisere språk, russisk for de norske og engelsk og norsk for russerne, og lære om hverandres land.