NORU Pomorfestival 2017

Applicant
Norsk russisk vennskapsforening
Finnmark
Partner
Norsk Russisk venneforening Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
26
Ungdom
6 (norske og russiske)

­­

Norsk Russisk venneforeningen skal under pomorfestivalen i Vardø den 26. - 30. juli arrangere et utvekslingsseminar der søsterforeningene fra Russland skal delta. Det kommer i alt 16 personer fra Belomorsk og Murmansk til Vardø. Målet med prosjektet er å videreutvikle og styrke båndene foreningene i mellom gjennom felles aktiviteter innenfor kultur og samfunnsliv.