Lars Georg er klar for Barents

Lars Georg Fordal møtte torsdag 1. september til sin første arbeidsdag som sekretariatsleder. Nå skal han gi Alt for Barents. 

­­

Torsdag 1. september begynte Lars Georg Fordal (39) i sin nye jobb som sekretariatsleder, og skal nå stå i fronten for å styrke det norsk-russiske prosjektsamarbeidet i nord i årene som kommer. 

- Noe av det mest spennende i den nye jobben blir å sette meg inn i de mange prosjektene vi er involvert i, lære om hvordan Barentssamarbeidet virker og se på hvordan jeg kan bidra for å øke aktiviteten ytterligere, sier Fordal. 

Fra sine år ved Generalkonsulatet i Murmansk kjenner han både Barentssamarbeidet og Barentsregionen godt. Likevel blir det mye nytt og mye å sette seg inn i når han nå skal se til at 30 millioner prosjektkroner fra UD blir tatt godt vare på hvert år. 

Aktivt vennskapelig samarbeid

- Det viktige for meg blir å støtte opp om det gode regionale samarbeidet, som har holdt seg aktivt også gjennom en vanskelig periode i forholdet mellom Russland og Europa. Det skjer nå mye også på nasjonalt nivå og der skal vi være med og bidra til å få en god dialog med vår nabo i øst, sier Fordal. 

Fordal ser på Barentssamarbeidet som et åpent vindu for samarbeid med Russland. Neste uke drar han til Hardanger, på et seminar om sjøforsvar, hvor både forsvarsministeren og offiserer deltar.

- Der andre snakker om trusler, viser vi fram resultater fra et aktivt og vennskapelig samarbeid som er verdifullt for alle parter.  

I midten av september kommer EU og EØS-minister Aspaker på besøk til Barentssekretariatet for å høre mer om norsk-russisk samarbeidet. Utover høsten blir det flere slike møter med politikere og regjeringsmedlemmer. Hver gang vil fokuset for Fordal være å vise fram hvor viktig Barentssamarbeidet faktisk er.

- Vår jobb er å bidra til at folk ser det naturlig å krysse grensa for å samarbeide med eller møte personer på den andre siden. Slik blir skepsis og fiendtlighet til vennskap og fredelige tanker, sier Fordal. 

Prosjektlederkonferansen
Et av høydepunktene i høst blir Prosjektlederkonferansen i Tromsø i oktober. Da skal Fordal og hans stab møte de aller viktigste personene i arbeidet med å skape et levende og aktivt barentssamarbeid i nord; Prosjektlederne.

- Dette er nøkkelpersoner som tar ansvar og utvikler stadig nye arenaer hvor det kan skapes relasjoner på tvers av grensene. Og ikke minst så har de førstehåndserfaring med hvordan det er å jobbe frem prosjekter i Russland. Det blir interessant å høre om, sier Fordal.

Han fremhever betydningen av at Barentssekretariatet skaper muligheter og inspirerer til nye Barentsprosjekter. Prosjektlederkonferansen i Tromsø er et godt eksempel på en slik arena, der rundt 160 tidligere prosjektledere møtes for å utveksle ideer og erfaringer.

- Det viktig at de som søker støtte eller vurderer et prosjekt ser hva andre har gjort, hva som er mulig, eller hva som ikke har blitt gjort før, sier sekretariatslederen. 

Imponerende prosjekter
Fordal er imponert over bredden av prosjekter som gjennomføres og håper han får muligheten til å delta på mange av dem. Det være seg alt fra barnekorkonserter, til omfattende næringsprosjekter eller profesjonelle kunstnere som får støtte gjennom BarentsKult.

- Bare se på det som Finnmark fotballkrets har fått til med damefotballen i Murmanskregionen gjennom sitt barentsprosjekt, der flere damefotballag har blitt etablert. Eller det utrolige arbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge gjør for å innføre bruk av telemedisin på tundraen i Nenets. Det er prosjekter som ikke bare er der for at folk skal ha det hyggelig sammen, men som også utvider mulighetene og hever kompetansen innenfor en rekke fagfelt gjennom grenseoverskridende kontakt. ­

Men først av alt skal han bli kjent med sin nye stab og finne ut hvordan han skal bygge sitt team av barentsrådgivere. Det blir en spennende høst i Barents for Lars Georg. 

Dersom du ønsker å snakke med Lars Georg Fordal har han følgende kontaktinfo: 
E-post: lars@barents.no
Telefon: +47 918 10 796