BarentsKult-frist på torsdag

Ved midnatt torsdag kveld går fristen ut for å søke om støtte fra BarentsKult denne høsten. BarentsKult-ansvarlig Margrethe Alnes er spent på hva søknadsbunken inneholder denne høsten.

­­

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur for profesjonelle i nord. Målgruppen er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører. Prosjektet skal involvere både norske og russiske kunstnere, og kan også involvere andre nasjoners kunstnere.

- Programmet er for store omfattende kunst- og kulturprosjekter, der det er viktig med et nyskapende innhold i prosjektet, forklarer Alnes.

Programmets retningslinjer

Gå til søkeportalen

150 BarentsKult-prosjekter
Nærmere 80 millioner kroner er blitt fordelt til nesten 150 prosjekter siden programmet ble etablert våren 2008. Et av prosjektene som fikk støtte i 2015 var Dark Ecology

Det er et treårig prosjekt som henter navn fra den britisk-amerikanske teoretikeren Timothy Morton, som også har deltatt i prosjektet. Morton står i spissen for en internasjonal bølge av økokritikk og prosjektet ønsker å uttrykke en teori der naturen består av levende og ikke-levende objekter i et sammenhengende nettverk. Dette har blitt visualisert gjennom en rekke installasjoner i grenseområdene til Norge og Russland. 

- Det som er utrolig bra med Dark Ecology er at de har klart å skape multidisiplinære møteplasser for folk både fra Barents og resten av verden. Det vil si at de har klart å samle kunstnere, skribenter, byråkrater, mediafolk og folk fra en rekke andre fagfelt til å møtes og jobbe på tvers av mange sjangere. Resultatet fra prosjektet er mye ny kunst, der mye har vært stedsspesifikt. Altså at de har brukt grenseområdet mellom Norge og Russland som inspirasjon til ny kunst, forklarer Alnes.  

Les om Dark Ecology her

Faglig vurdering
BarentsKult-søknader skal først vurderes av et faglig råd som er satt sammen av kulturfaglige eksperter fra de tre nordligste fylkene. Etter at det faglige rådet har gjort sin innstilling, går søknaden videre til Barentssekretariatets styre som gjør det endelige vedtaket om støtte eller ikke til prosjektet. Derfor er det søknadsfrist to ganger i året for BarentsKult og høstens frist er ved midnatt den 1. september. Altså må søknaden være levert i søkeportalen før kalenderen viser 2. september.  

- Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene, forteller Alnes.

I vår ble det tildelt støtte til totalt fire prosjekter, som delte på 2 174 000 kroner.

BarentsKult-tildelinger våren 2016.

Tildelinger 2015
Det er Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet som bidrar til finansieringen av programmet. I fjor ble det totalt fordelt 12 165 000 kroner i de to fordelingsrundene. 

BarentsKult-tildelinger våren 2015. 

BarentsKult-tuildlinger høsten 2015