Trygger helsen for nenetserne

Å gi et godt helsetilbud til urbefolkningen på tundraen i Nenets har alltid vært en utfordring. Resultatene fra UNN sitt russlandsprosjekt på telemedisin er så gode at Helseministeriet i Russland har utpekt Nenets som pilot for etablering av et føderalt telemedisinsk system i Russland.

­­

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i mange år samarbeidet med Nenets autonome område (NAO) innen e-helse og telemedisin. UNN sin rolle i dette prosjektet er å bidra med kompetanse om moderne felter i e-helse og dele erfaring i implementering av nye løsninger i helsepraksis. 

- Helsevesenet i Nenets sin utfordring er lange avstander, lav befolkningstetthet og spredd industri, der mangel på kommunikasjonsløsninger gjør det vanskelig å tilby et godt helsetilbud for alle. Derfor er utvikling av gode løsninger med bruk av telemedisin så viktig, sier prosjektleder Leif Erik Nohr i UNN. 

Dette er spesielt utfordrende på den nenetsiske tundraen, hvor det bor urbefolkningsgrupper som fortsatt lever et tradisjonelt liv med nomadeaktiviteter.

Fra forrige konferanse. (Foto: Andrey Vukoev)

Utpekt som pilot
Gjennom en rekke Barentsprosjektet har UNN bidratt med  kompetanseoverføring om hvordan helsesamhandling skjer i nordområdene, opplæring av medisinsk personell lokalt og gitt dem kompetanse på bruk av telemedisin.

Den første konferansen for "Arktisk telemedisin" ble gjennomført i Naryan-Mar i november 2014. Da deltok over 10 representanter fra Nord-Norge, med foredrag i tradisjonell form og gjennom videokonferanse. 

- Konferansen med 150 deltakere var en livlig arena for erfarings- og kompetanseutveksling og vekket stor oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det ble bestemt at et slikt forum skulle gjentas med jevne mellomrom.

- Takket være denne konferansen har Helseministeriet i Russland utpekt NAO som pilot i etablering av første etappe i et føderalt e-helse/telemedisinsk system i Russland, sier Nohr. 

Ny konferanse
Nå skal UNN og helsemyndigheten i Nenets ta samarbeidet videre. Administrasjonen i Nenets AO inviterer til internasjonal konferanse i Naryan- Mar i tidsrommet 24. - 25. november 2016. Prosjektet har fått 140 000 kroner i støtte fra Barentssekretariatet. 

Under tittelen "Arktisk telemedisin" skal 6 deltakere fra Nord-Norge og over 100 deltakere fra Nordvest-Russland møtes for erfaring- og kompetanseutveksling. Målet for konferansen er å videreutvikle e-helse og velferdsteknologier i fjerntliggende og isolerte strøk, spesielt for urbefolkningsgrupper som fortsatt lever tradisjonelt med nomadeaktiviteter.

Mer om konferansen.

Bok om arktisk telemedisin
Under konferansen skal det gjennomføres en tutorial for helsepersonell fra fjerntliggende strøk. Tutorialen ledes av professor Gunnar Hartvigsen fra UNN og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Prof. Hartvigsen er den fremste innen fagområdet e-helse i Norge.

Hans nylig skrevne bok om 25-års erfaring med telemedisin i nordområdene vil bli lansert under konferansen og distribuert til konferansedeltakere. Boken er godt illustrert og inneholder resultater av mange e-helse løsninger innført i arktiske strøk, noe som gjør boken til et viktig praktisk redskap for helsepersonell. På slutten av konferansen skal dens resultater diskuteres åpent. Konferanseresolusjon utformes og sendes til alle interesserte og bidragsyterne.

Det skal også diskuteres temaene for videre samarbeid mellom helsevesenet i Nord-Norge og Nenets og eventuelt et nytt prosjekt.

- I samarbeid generelt og i Barentssamarbeidet spesielt er det alltid nyttig å ta vare på meninger "buttom-up", det vil si. meninger som kommer fra brukere av praktiske løsninger. Denne konferanse gir mulighet til slike meningsutveksling og drøfting, avslutter Nohr.