Slovakisk-ukrainsk besøk hos Barentssekretariatet

De siste årene har Barentssekretariatet bidratt i arbeidet med å utvikle grensesamarbeidet mellom Slovakia og Ukraina. Nylig var aktørene i samarbeidet på besøk i Kirkenes.

Published 19. april 2023

Rett før påske i 2023 hadde vi besøk av en delegasjon fra prosjektet som forkortes SIBSU (Safe and Inclusive border Between Slovakia and Ukraine). Delegasjonen var på en ukes reise til Norge, hvor første halvdel fant sted i Kirkenes, og den andre halvdelen i Oslo. Prosjektet skal legge til rette for deling av kompetanse innenfor politi- og tollmyndigheter og øke forståelsen av grensetjenestenes arbeid blant publikum i regionene og kommunene i grenseområdet mellom Ukraina og Slovakia.

LES OGSÅ: Har du et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Slovakia?

I tillegg drives det i prosjektet en stor grad av forskning som gir kunnskap om den sosio-økonomiske utviklingen av grenseregioner og muligheter for mer grensesamarbeid mellom lokale og regionale beslutningstakere på begge sider av grensa.

Delegasjonen bestod av fire representanter fra den slovakiske grenseforvaltningen og fire fra den ukrainske. I tillegg deltok det en analytiker som jobber for forskningssenteret «Slovak Foreign Policy Association».

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den ukrainske delegasjonslederen Oleksii Lebed og Barentssekretariatets nestleder Marit Jacobsen på ishotellet i Kirkenes.

Barentssekretariatet bidrar som partner

I mange år har Barentssekretariatet vært programpartner, eller som det også kalles i EØS-systemet: “Donor Programme Partner” (DPP).

– Barentssekretariatet har bred kompetanse på grenseoverskridende samarbeid gjennom 30 år med Barentssamarbeid og den kompetansen deler vi med andre aktører i grenseområder i Europa. Det er mange andre norske aktører som også er programpartner for andre programområder under EØS-midlene. Som programpartner bidrar vi med råd og ekspertise i programgjennomføringen i Slovakia. Vi legger også til rette for bilaterale nettverk mellom norske og slovakiske prosjektpartnere, forteller Marit Jacobsen, nestleder i Barentssekretariatet.

Barentssekretariatet bidro på samme måte til å lage program for delegasjonen som besøkte Kirkenes før påske, og det innebar møter med politiet og grensekommisæren, Kirkenes havn, Nord Universitet og en rekke andre i tillegg til litt sightseeing i vårt grenseland mellom Russland og Finland.

Bredt program

Organisasjonen «Åpenhet» er norsk partner i prosjektet, og de bidrar blant annet med støtte til forskning, kursing og visualisering av data. «Åpenhet» spesialiserer seg på godt styresett og kunnskapsbasert politikkutforming. Barentssekretariatet har støttet Åpenhet med å lage et godt program for den delen av studieturen som var lagt til Kirkenes.

– Takket være Barentssekretariatet fikk delegasjonen et mye bredere innblikk i hva grensesamarbeid kan innebære. Barentssekretariatet la til rette for møter med kulturelle aktører, forskere, næringslivsaktører og mennesker som bor i Kirkenes, og vi fikk se hvor mye som faktisk gjøres for å ta vare på relasjonene til våre naboland. Disse møtene ga oss mye å tenke på og bidro til et uforglemmelig opphold i nord, forteller prosjektkoordinator Lena Geving i Åpenhet.

Vil lære av erfaringene fra Barentsregionen

Slike studieturer er veldig nyttige for kompetanseutveksling og gode diskusjoner. Den ukrainske delegasjonslederen Oleksii Lebed oppsummerte besøket slik:

– Det var veldig fint for oss å diskutere utviklingen av demokratiske institusjoner og samfunn i Ukraina med våre norske partnere. Diskusjonene var informative, produktive og hjalp oss å få en bedre forståelse av deres lands utfordringer. Deres kompetanse og ekspertise var spesielt verdifull, og vi er takknemlige for den tida og innsatsen dere la ned for å legge til rette for disse diskusjonene. Vi var også imponert av arbeidet Barentssekretariatet gjør og den positive betydningen organisasjonen har for regionen. Deres engasjement for regionalt samarbeid og utvikling er inspirerende, forteller han.

Endret av krigen

Den russiske krigen mot Ukraina er selvfølgelig blitt et mørkt bakteppe for grensesamarbeid både i vår region og i grenseregionen mellom Slovakia og Ukraina. De ukrainske delegasjonsmedlemmene jobber alle i grensetjenesten og føler krigen på kroppen hver dag.

Peter Brezáni fra Slovak Foreign Policy Association er også sterkt preget av samarbeidet med ukrainerne og oppsummerer utfordringene med krigen på denne måten:

– Den russiske aggresjonskrigen med mål om å underlegge seg Ukraina med militærmakt og gjøre landet avhengig av Russland, har - blant grusomheter og krigsforbrytelser – medført betydelige utfordringer til grenser og grenseadministrasjon. I Europa trodde vi ikke grenser kunne flyttes med makt lenger, sier han, og legger til:

–  Krigen har absolutt endret håndteringen av den slovakisk-ukrainske grense, endret hvordan ukrainere vil se på den ukrainsk-russiske grensa og påvirket norsk-russisk grenseliv betydelig også. Med disse innvirkningene i bakhodet, var studieturen til Nord-Norge, til Kirkenes og møtene med ulike grense-aktører veldig nyttig både med tanke på å skape nye partnerskap, utveksling av erfaring fra grensehåndtering i den nåværende status quo-situasjonen og med tanke på å diskutere håndtering av grensene når konflikten er over.