På grensen til Ukraina

I grenseområdet mellom Slovakia og Ukraina er Barentssekretariatet med og bidrar til utvikling av samarbeid, i et område som gjennomgår harde tider etter krigsutbruddet.

Published 01. juni 2022

Marit Egholm Jacobsen
Jonas Sjøkvist Karlsbakk

Gjennom Norges engasjement i EØS-området, deltar Barentssekretariatet i grensekryssende samarbeid også i andre deler av Europa. Våre ressurser som såkalt DPP har vært brukt på prosjekt-aktivitet i Slovakia, der grensesamarbeidet med naboene i Ukraina har pågått i mange år.

Etter Russlands invasjon i Ukraina har samarbeidet endret karakter, men betydningen av dialogen på tvers av grensen har kanskje blitt enda viktigere.

Nylig var vår nestleder Marit Jacobsen i Slovakia og Ukraina for å se resultatene og få en oppdatering på utviklingen. De fikk også besøke grenseovergangen mot Ukraina i Vyšné Nemecké.

Hva er DPP?

I mange år har Barentssekretariatet vært en såkalt DPP, som betyr Donor Programme Partner.  Dette er en del av våre forpliktelser som EØS-medlem, der Norge, Island og Liechtenstein er med og bidrar.

«Som partner skal vi bidra med råd og ekspertise om programplanlegging og implementering og tilrettelegge for nettverk og hjelpe prosjekteierne med å finne prosjektpartnere», forteller Jacobsen.

Barentssekretariatet har bred kompetanse på grenseoverskridende samarbeid gjennom snart 30 år med Barentssamarbeid og det skal de deltakende landene få nyte godt av. Det er mange andre norske aktører som også er Donor Programme Partner for andre programområder under EØS-midlene.

Košice

En by som alltid har vært sentral arbeidet vårt som DPP har vært Košice, som er den nest største byen i Slovakia. Ni mil øst for byen ligger grenseovergangen Vyšné Nemecké på den slovakisk-ukrainske grensa.  Sammen med den norske ambassaden i Bratislava, våre slovakiske programpartnere og representanter fra slovakiske myndigheter besøkte Marit denne grenseovergangen nylig.

Prosjektmidlene fra EØS-landene skal bidra til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og total er det femten mottakerland i programmet EEA-grants. Disse mottakerlandene er til en stor grad lokalisert i Øst-Europa og ett av de er Slovakia.  

På grensa
Delegasjonen fra EEA-grants på grensa mellom Slovakia og Ukraina.

Kontaktpunkt

Akkurat nå er Barentssekretariatet engasjert som nasjonalt kontaktpunkt og samarbeidspartner EØS-programmet "Good Governance / Cross-border Cooperation" i Slovakia.

«Det var veldig sterkt å høre ordfører Jaroslav Polaček i Košice og de to ukrainske prosjektpartnerne Kateryna Zuieva og Julia Zghurska fortelle om dagens samarbeid, og hvordan noen av prosjektmidlene i den tidlige fasen av krigen ble omdisponert til å bringe helt nødvendig humanitær bistand til Ukraina.»

Mer informasjon

Vil du vite mer om vår deltakelse i EEA/Norway Grants?

Kontakt Elizaveta Vassiliev eller Marit Egholm Jacobsen.

Les mer om EEA/ Norway Grants på deres nettside