Har du et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Slovakia?

Nå er det mulig å søke penger til prosjektsamarbeid, som skal bedre samarbeid og utjevne forskjeller mellom landene i Europa.

Published 19. april 2023

Gjennom Norges engasjement i EØS-området, deltar Barentssekretariatet i grensekryssende samarbeid også i andre deler av Europa. Til dette arbeidet har landene i EØS-området, Norge, Island, Liechtenstein, satt av midler til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Disse er det nå mulig å søke på.

De siste ti årene har Barentssekretariatet vært partner i dette programmet.

– Som partner skal blant annet vi bidra med råd og ekspertise om programplanlegging og implementering og tilrettelegge for nettverk og hjelpe prosjekteierne med å finne prosjektpartnere, forteller nestleder Marit Jacobsen i Barentssekretariatet.

Dette kan du søke på

Det er et bredt spekter av aktiviteter det kan søkes om støtte til gjennom denne utlysninga. Hensikten er å styrke de bilaterale relasjonene og samarbeidet mellom Norge og Slovakia innenfor områdene åpenhet, godt styresett og grensesamarbeid.

Forutsetningen er at begge partnerne i prosjektet aktivt deltar i både planlegging og gjennomføring av prosjektet og at de begge oppnår en fordel av samarbeidet.

– I nåværende periode går EØS-midlene blant annet til et prosjekt hvor aktørene legger til rette for et grensekryssende samarbeid mellom Slovakia og Ukraina. Der er det interessant for landene å ta del i de erfaringene vi har med dette fra Norge. Kunnskapsutveksling mellom landene er en viktig del av dette programmet, sier rådgiver Liza Vassilieva i Barentssekretariatet.  

Hvem kan søke?

Alle juridiske enheter som er basert i Norge eller Slovakia kan søke. I Norge betyr det typisk at organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistrene er omfattet.

I utlysninga er det listet opp en rekke aktiviteter man søke om støtte til, men lista er ikke uttømmende. For eksempel nevnes det felles øvelser, konferanser, utveksling av kompetanse, rundebordskonferanser mellom studenter, frivillige organisasjoner eller minoritetsgrupper og en rekke andre aktiviteter.

Hvis du tenker at dette kan være noe for din organisasjon, ta gjerne kontakt med Liza eller Marit i Barentssekretariatet for veiledning og hjelp.

Kort om EØS-midlene

EØS-midlene skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og styrke de bilaterale båndene mellom donorlandene Norge, Island og Liechtenstein og de 15 mottakerlandene.

I perioden 2014-2024 er det satt av 8.15 millioner euro til programmet som Barentssekretariatet er programpartner i. Det gjelder prosjekter som omhandler godt styresett, åpenhet og grensesamarbeid.

«Visste du at norske EØS-midler er kjente og kjære i mange europeiske land? Mens nordmenn flest har null innsikt i at disse pengene er vårt mest effektive våpen for demokrati i Europa.» Det skriver Jean -Christophe Delmas i Agenda Magasin 22. mars 2023.