Alle prosjekter

Båsmokoret
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Karlebotn skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK

­­

Salten Kultursamarbeid
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
125 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
395 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
15 000 NOK

­­

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
270 000 NOK

­­

Linda Fredriksen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

­­

Norbareus
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK

­­

Varangerfestivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Samisk kirkeråd
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
176 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
165 000 NOK

­­

Norges Musikkorps Forbund Nord Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
98 000 NOK

­­

Ungdommens Hus
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK

­­

Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

­­