Alle prosjekter

Høgskolen i Finnmark
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

­­

Natur og Ungdom
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Christensen Culture Centre
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Lenvik kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
115 000 NOK

­­

Kurant visningsrom
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK

­­

Lars J. Bjertnæs
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
8 000 NOK

­­

Troms og Finnmark distrikt av Norges Kommunistiske Parti
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Nordisk Ungdoms Filmfestival NUFF
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­