Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland fylke
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Nordland kunst‐ og filmfagskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK

­­

IntraAct Productions
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK

­­

Ungdomsrådet v/ Sortland kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK

­­

UiT Senter for fredsstudier
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Rein Film AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Den norske Barentskomité i orientering
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Foreningen Isogaisa
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Møysalen nasjonalparksenter AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
36 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK

­­

Båsmokoret
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Karlebotn skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK

­­

Salten Kultursamarbeid
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
125 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­