Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
167 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Østfinnmark politidistrikt
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
15 000 NOK

­­

Samisk nærings‐ og utredningssenter
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
399 000 NOK

­­

Harstad Soroptimistklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
19 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Samisk videregående skole og reindriftsskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
130 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK

­­

Tromsø Gestaltsenter AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Sangkoret Fossekallen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
175 000 NOK

­­

Naturvernforbundet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK

­­