Ungdommens tur til å være innovatører

Under ICE Youth inviterte vi elever fra videregående til å klekke ut kreative ideer på hvordan vi kan finne innovative løsninger for morgendagens samfunn.
Prototype

Elevene avsluttet ICE Youth med å lage en prototype av ideen sin. (Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk)

Kanskje det kan lages en dyrepark, eller det bør startes en aksjon for å spre memes om hvordan det er å bo i Kirkenes? Det var noen av svarene til elevene ved Kirkenes Videregående som deltok på Ice Youth denne uka. 

­­I vårens utgave av innovasjonsfestivalen ICE, var det ungdommens tur til å komme opp med ideer og svar til aktuelle utfordringer i Barentsregionen. Oppgaven de skulle bryne seg på var som følger:

Hvordan kan vi på best måte knytte unge mennesker til næringslivet og samfunnet som helhet for at alle skal ha nytte av det?

Elevenes idéprosess fra start til slutt, ble veiledet av eksperter fra innovasjonsskolen Pracademy. Til tross for lettbeint stemning og høyt tempo i klasserommet denne dagen, var det utvilsomt en god erfaring å ta med videre.

– Det er nok veldig nyttig å få være med på en sånn prosess. Vi kødder litt rundt, men det gir en slags idé av hvordan det kan bli å jobbe i kreative yrker, forteller eleven Karl Einar Henninen. Til neste år har han søkt utdanninger innen moteindustri og arkitektfag.

Sjekk live-sendingen vi hadde fra arrangementet:

Innovasjonsfestivalen som stadig fornyer seg

>Da innovasjonsfestivalen ICE for første gang ble arrangert i Kirkenes for deltakere fra Norge og Russland i 2019, var det ingen som ante hvor mye verden skulle forandre seg i løpet av det neste året. Da ble deltakerne samlet fysisk i grensebyen for å delta i et intenst 24-timers innovasjonsmaraton. 

I 2020 fikk vi se en digital utgave av ICE hvor hele verden var invitert til å delta i ICE Global på internett. I  år arrangeres ICE Youth for elever på videregående skoler i Kirkenes og Murmansk.

– Unge er et viktig fokusområde for Barentssekretariatet. Fraflytting er en problematikk vi ser både i Nord-Norge og i Nordvest-Russland. ICE er en plattform for å tenke nytt sammen på tvers av landegrenser, hvor man kan komme opp med gode ideer som kan gjøre Barentsregionen enda mer attraktivt, sier leder i Barents Lars Georg Fordal.

Se bilder fra Ice Youth i Kirkenes:
Ice Youth 2021

Kreativt undervisningsopplegg

Det internasjonale aspektet er en viktig del av undervisningen i byen ved russergrensa. Kirkenes videregående skole har gjennom årenes løp hatt mange samarbeidsprosjekt med partnerskoler i Russland og de andre Barentslandene. Yrkesfagkonkurransen Arctic Skills er et eksempel på skolesamarbeid som har blitt en suksess.

ICE Youth kan være det nye gullprosjektet.

– Her tar Noen vil sikkert lure på hvorfor vi gjør dette på skolen, men det har klare linker til læreplanen. Vi får muligheten til å eksponere elevene for næringslivet på en annen måte enn i vanlig undervisning. Vi gjør kanskje for lite sånne kreative ting i undervisningen på videregående skole, sier Nina Greiner Iversen som er avdelingsleder på Kirkenes vgs.

Se video fra ICE 2019:

Du finner flere videoer på vår YouTube-kanal >>>

Les om ICE 2020 her!