Skal vise hva yrkesfag egentlig handler om

Arctic Skills samler elever fra fire land for å konkurrere i yrkesfag. I år blir ingen unntak.

­­Helsefagelevene Andrea Louise Amundsen (17) og Veronica Berg Høvik (18) fra Kirkenes videregående skole har gjennom Finnmarksmesterskapet kvalifisert seg til å representere Norge i Arctic Skills.

Se hvordan det gikk med elevene

– Mange tror at det å være helsefagarbeider kun handler om å tørke rumper, men det er så mye mer. Vi lærer om kropp og sinn, og vi blir bevisst egen rolle i møte med pasienter. Det er denne bredden av kunnskap vi skal vise frem når vi opptrer for fagjuryen, sier Veronica.

Laget fra Kirkenes er ikke nervøse når vi møter dem noen dager før konkurransen. Planen er å holde hodet kaldt, være rolig når det gjelder og viktigst av alt: Ha det gøy.

– Vi vet jo ikke hva finnene, russerne og svenskene stiller opp med. Vi må egentlig bare gjøre vårt beste og vise at vi kan greiene våre, sier Andrea.

Det er rundt 50 elever som møtes til konkurransene 23. mars, og langt flere elever har vært involvert i uttakskonkurransene i hvert av landene.

ARCTIC SKILLS
Se bilder fra tidligere Arctic Skills.

Arctic Skills har «rundet» Barents

Historien til Arctic Skills begynte med at lærerne på Kirkenes videregående skole ønsket å finne arenaer hvor elevene deres kunne konkurrere i flere fag. Grensebyen Kirkenes befinner seg i umiddelbar nærhet til både Russland og Finland, og det ble naturlig å invitere nabolandene med i arbeidet.

Den første konkurransen ble arrangert i Kirkenes i 2016. Siden har den vært innom Murmansk og Tornio. Når Øvertorneo i år står for arrangementet, har Arctic Skills faktisk blitt arrangert i alle medlemslandene.

– Arctic Skills blir stadig større. Forhåpentligvis vil enda flere skoler bli med fremover, men det finnes også tanker om at konkurransen kan bevege seg utenfor de fire landene som er med nå, sier Øystein Hansen som er rektor i Kirkenes.

Rektoren fremhever betydningen av engasjerte lærere i alle land som forbereder konkurransen i fellesskap. Fagene det konkurreres i er frisør, industrimekaniker, bilskadefaget, billakkering, helsefagarbeider, reparatør av lette kjøretøy, anleggsmaskinfører, anleggsmaskinreparatør, elektriker, kokk, tømrer, rørlegger og duodji.

– Det at elever får møte elever fra andre land, gjør at vi ser at yrkene er veldig like på tvers av grensene. I fremtiden håper vi at Arctic Skills bidrar til at vi kanskje klarer å åpne opp et felles arbeidsmarked på tvers av grensene, sånn at det kan bli mulig for svenske fagarbeidere å få jobb i de andre landene og motsatt, sier Hansen.

Bilde av rektor på Kirkenes videregående skole, Øystein Hansen.
Rektor Øystein Hansen er stolt over utviklingen til Arctic Skills.

Viktig å rekruttere

Alle land som er med i Arctic Skills har utfordringer når det gjelder å rekruttere riktig arbeidskraft til behovene i regionen. Arctic Skills er et viktig prosjekt for å få flere til å velge yrkesfag.

Andrea og Veronica forbereder seg til Arctic Skills.

– Man får aldri nok av helsefagarbeidere og man trenger dem overalt i hele verden. Det blir veldig artig å vise frem alt som vi lærer på skolen, sier Veronika.

– Og hvis noen er litt usikker på om de skal velge yrkesfag, så ser dem forhåpentligvis på konkurransen når den blir strømmet på nett. Kanskje det blir litt enklere å ta valget, sier Andrea.

Samfunnet hadde ikke gått rundt uten rørleggeren, sykepleieren, snekkeren, bilmekanikeren og alle de andre profesjonelle vi møter og får hjelp av i hverdagen. Bli med å heie frem neste generasjon tirsdag 23. mars.

Nettsiden til Arctic Skills: http://arcticskills.com/ 

FAKTA OM ARCTIC SKILLS

  • ArcticSkills er en årlig konkurranse i yrkesfag som arrangeres for flere skoler i Barentsregionen.
  • Norge, Russland, Finland og Sverige deltar i Arctic Skills.
  • Vertslandene alternerer årlig.
  • Konkurranseformen brukes som opplæringsmetode og læreplanene er en viktig del av planleggingen.
  • Hensikten med konkurransen er å motivere og å gi unge yrkesfagelever mulighet til å utvikle og vise frem yrkeskompetansen sin.